Daftar Frekuensi Transfonder Palapa C2 Dan D Update 2019 - Frequensi ataupun frekuensi untuk transfonder palapa c2 / d diperbaharui untuk tahun 2019 akan dibagikan kepada anda secara gratis untuk dipakai di receiver parabola.
Daftar Frekuensi Transfonder Palapa C2 Dan D Update 2019
Daftar dan kumpulan frekuensi siaran tv FTA parabola palapa D / C2 ( C-Band ) dipakai oleh receiver parabola PTA pengguna palapa C2 Dan D di 2019 Daftar Frekuensi Transfonder Palapa C2 Dan D Update 2019 ini sebagai berikut.

 Satelit Palapa D 113.0 E

No Nama chanel Frekuensi Symbol Polarisasi
1 SCTV 3835
4131
7000
12250
H
2 Indosiar 3835
4131
7000
12250
H
3 RCTI 3934
4186
7200
8800
H
V
4 Global TV 3934
4186
7200
8800
H
V
5 Indosat Ooredoo 4080
3880
3932
28125
29900
15800
H
7 NET TV 3746
3752
4400
4700
H
8 Matrix Garuda 4100
4140
29900
29900
V
9 Kompas TV 4055 2900 V
10 MNC TV 3774
4186
3934
6500
8800
7200
V
V
H
11 Rodja TV 4057 2727 H
12 Tv9 Nusantara 3185 1700 V
13 O Channel 3835 7000 H
14 TVRI Nasional
TVRI Sport
3762
3767
3500
4000
H
15 Jaya TV 4047 1300 H
16 KTI 3840 1010 H
17 KTV 3819 1000 V
18 TVOne 3786 5632 H
19 Sinema Indonesia X 3880
4080
29900
28125
H
20 Lapak Musik 3880 29900 H
21 Nada Muslim 3627 17985 H
22 Lejel Home
Shopping Live
4140 30000 V
23 K-Drama 4080 28125 V
24 Elshinta 3880 29900 H
25 Nusantara tv 4080 28125 H
26 Tv Edukasi 4007 4800 V
27 Indonesia Network 3922 1640 H
28Space Toon (kartun) 3932 15800 V
29Qur'an Hedayah3932 15800 V
30 Matrix TV 3946  7400 V
31 INTV 3984 3636 H
32 Ruai TV 3880 29900 V
33 Saling Sapa TV 3993 2600 H
34 Aswaja TV 3932 15800 V
35 Ihsan Dakwah 4052 3333 H
36 Metro TV HD 4080
3880
28125
29900
H
37 Jak TV 4080 28125 H
38 U Channel 4080 28125 H
39 Al-Manar TV 4080 28125 H
40 Berita Satu
News Channel
3600 30000 V
41 iNews TV 3774
4186
6500
8800
V
V
42 RTV 3863 4333 V
43 Topas TV 3960 30000 H
44 MWD Music 4110 11669 V
45 Efarina TV 3750 2083 V
46 Ummat TV 3908 1818 H
47 BBS TV 3910 1800 H
48 Bali TV 3925 2590 H
49 Jawa Pos TV 3880 29900 V
50 Insan TV 4052 3333 H
51 Al imam TV 3991 2600 H
52 Pijar TV 3960 30000 H
53 Surau TV 4014 7200 H
54 K Vision  3600 31000 V
55 TV timor leste 4025 4285 H
56 Madani TV 3627 17985 H
57 Akhyar TV  4014 7200 H
58 Wesal TV 4014 7200 H
59 Salam TV  4014 7200 H
60 Ahsan TV 3984 3636 H
61 GMN TV 4031 4600 H
62 Metro TV HD 4080 28125 H

Demikianlah artikel untuk Daftar Frekuensi Transfonder Palapa C2 Dan D Update 2019 bisa anda pakai untuk receiver parabola di wilayah indonesia.